Podmínky užívání služby

1. Omezení odpovědnosti

Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou zodpovědnost za přesnost, aktuálnost nebo úplnost poskytovaných měnových kurzů.

2. Bezplatná služba

Tato služba je poskytována zdarma a provozovatel nemá žádnou povinnost zajistit její nepřetržitou dostupnost nebo kvalitu.

3. Aktualizace kurzů

Kurzy měn jsou aktualizovány pravidelně, ale provozovatel nemůže garantovat okamžitou aktualizaci. Uživatelé by měli brát v úvahu časové zpoždění.

4. Omezení použití

Uživatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se použití této služby.

5. Změny podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky a pravidla. Uživatelé by měli pravidelně kontrolovat tyto podmínky.

6. Kontakt

Pokud máte dotazy nebo komentáře k těmto podmínkám a pravidlům, kontaktujte nás dle stránky Kontakt.

Tato verze podmínek a pravidel byla aktualizována dne: 5. září 2023